Politica de confidențialitate de prelucrare a datelor

Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal explică ce facem cu datele Dvs. personale, indiferent dacă vă furnizăm produse, materiale de marketing si informative sau folosim datele Dvs. personale ca parte a cercetărilor pe care le desfășurăm în scopuri de marketing sau științifice.

Totodată, vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul Regulamentului se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

Societatea Donnacate Silhouette Studio S.R.L. se aliniază prevederilor Regulamentului și credem că este un moment potrivit să punctăm câteva aspecte importante.

Acest document descrie modul în care colectăm, folosim și procesăm datele Dvs. personale și cum, în acest mod, ne respectăm obligațiile legale față de Dvs.

Confidențialitatea Dvs. este importantă pentru noi și ne angajăm să protejăm datele Dvs. personale și să vă protejăm drepturile.

Dacă sunteți nemulțumit de orice aspect al politicii noastre de prelucrare a datelor, este posibil să aveți drepturi legale pe care le-am descris mai jos, acolo unde este cazul.

Este posibil să modificăm din când în când această notificare. Vă rugăm să vizitați această pagină dacă doriți să rămâneți la curent cu data viitoare când vom posta modificările aici.

CARE SUNT DATELE DVS. PERSONALE PE CARE LE PROCESĂM?

Datele Dvs. personale sunt colectate prin site-ul nostru web, prin e-mail, prin intermediul platformelor folosite de noi și prin poștă/curier. În funcție de circumstanțele relevante și de legile și cerințele locale aplicabile, putem colecta unele sau toate informațiile enumerate mai jos pentru a ne ajuta în acest sens:

o    Nume și prenume;

o    Număr/Numere de telefon de contact;

o    Sex;

o    Data nașterii;

o    Detalii de contact: adresă e-mail, adresă de contact, adresa de livrare/facturare;

o    Date de identificare;

o    Corespondență purtată între noi și Dvs.; sau

o    Orice alte informații suplimentare pe care Dvs. alegeți să ni le furnizați.

Suplimentar, când vizitați site-ul nostru, colectăm automat informații tehnice, inclusiv adresa IP (protocol Internet) folosită pentru conectarea computerului la Internet, informațiile Dvs. de conectare, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in de browser, sistem și platformă, parole si indicii, informatii de securitate similare folosite pentru autentificare si pentru accesarea contului.

Important!

Vă rugăm să rețineți că atunci când utilizaţi site-ul nostru web, cookie-urile sunt stocate de browser pe dispozitivul Dvs. Reţineţi că dacă dezactivaţi cookie-urile, este posibil ca site-ul nostru web să nu funcţioneze corect în browserul Dvs. Dorim să ne asigurăm că site-ul nostru web oferă vizitatorilor ceea ce caută și că aceștia beneficiază de cele mai relevante mesaje de marketing. Pentru a atinge acest obiectiv, este posibil să stocăm şi să utilizăm datele Dvs. pentru studii de piaţă, pentru îmbunătăţiri ale calităţii site-ului nostru web şi a serviciilor noastre, pentru dezvoltări ale serviciilor, pentru a îmbunătăţi performanţele site-ului web, pentru a măsura succesul campaniilor noastre publicitare sau pentru a ne adapta serviciile la nevoile Dvs.

CUM FOLOSIM DATELE DVS. PERSONALE?

Colectăm și utilizăm datele Dvs. personale în următoarele scopuri:

o    1. In scopul inregistrarii contului Dvs. pe website-ul nostru. In acest scop colectam urmatoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de IP, număr de telefon.

o    2. în scopul facilitării furnizării de servicii și produse (inclusiv de la terţi) pe site-ul nostru web, pentru informarea clienţilor/cumpărătorilor privind situaţia contului lor de utilizator, inclusiv validarea, expedierea şi facturarea comenzilor, rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă, respectiv la bunurile şi/sau serviciile achiziţionate, alte activitati comerciale de vanzari si administrarea contului clientilor. În acest scop colectăm următoarele date: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare/facturare, date aferente plăţilor;

o    3. in scopul furnizarii activitătilor post-vânzări, care cuprind servicii de relații cu clienții privind evaluarea produselor oferite si efectuarea intervenției de service ori a înlocuirii produselor. In acest scop colectam: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa de livrare/facturare, date aferente platilor, inregistrari voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienti; De asemenea, colectam datele de identificare (serie și număr act identitate) si date bancare doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de produse/retururi.

o    4. pentru a vă trimite newslettere. În acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele și adresa de e-mail, adresa IP;

o    5. pentru a vă furniza oferte alcătuite pe baza preferinţelor Dvs. În acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail, adresa de livrare/facturare, obișnuințe/preferințe/comportament;

o    6. pentru a comunica cu Dvs. în procesul de efectuare a sondajelor despre satisfacţia clienţilor în scopuri de analiză, pentru îmbunătăţiri ale calităţii, pentru dezvoltări ale serviciilor, pentru a îmbunătăţi performanţele site-ului web, pentru a măsura succesul campaniilor de publicitate sau pentru a ne adapta serviciile la cerinţele Dvs. În acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail.

o    7. pentru a transmite materiale informative si/sau de marketing despre noi precum si invitatii la evenimentele organizate de noi in mod direct sau impreuna cu alte entitati. In acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, loc de munca, functia detinuta, adresa de contact, sexul si data nasterii,

De asemenea, vom putea folosi datele Dvs. personale pentru aceste motive dacă vom considera necesar în vederea asigurării intereselor noastre legitime. Pentru mai multe informații, vă rugăm să observați cele de mai jos.

COMUNICĂM DATELE DVS. PERSONALE TERȚILOR?

În principal, vom comunica datele Dvs. personale către terți, doar în vederea asigurării desfășurării optime a relațiilor noastre contractuale, dar și în vederea îndeplinirii unor obligații legale specifice, după cum urmează:

o    - Consultanți financiari, societăți de audit, precum și orice autoritate publică, în cazul în care o astfel de obligație legală de divulgare a datelor personale ne incumbă (spre exemplu, în situația în care primim o astfel de notificare și/sau adresă din partea autorităților publice centrale sau locale sau în legătură cu un litigiu în curs aflat pe rolul instanțelor de judecată din România);

o    - Furnizori de servicii care acționează în numele nostru (inclusiv, fără a se limita la, consultanți externi, avocați, auditori și/sau contabili și consultanți și experți IT);

o    - În cazul în care societatea naostra va fi achiziționată sau va fuziona cu o alta societate sau grup de societăți în viitor, vom putea furniza datele Dvs. personale reprezentanților noilor proprietari (urmând a vă notifica cu privire la un astfel de demers și la implicațiile asupra datelor Dvs. personale).

CUM ASIGURĂM SECURITATEA DATELOR DVS. PERSONALE?

Suntem preocupați de protejarea datelor Dvs. personale. Acesta este rațiunea pentru care am implementat sau sunt in curs de implementare măsuri adecvate care sunt destinate pentru a preveni accesul neautorizat, precum și utilizarea incorectă a datelor Dvs. personale.

Ne-am angajat să luăm toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a asigura securitatea datelor Dvs. personale împotriva furtului și accesului neautorizat al acestora si depunem toate eforturile necesare in acest sens. Realizăm toate acestea prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice specifice, incluzând măsuri de encriptare, anonimizare și data recovery/back up.

Important!

Dacă suspectați folosirea neautorizată sau furtul datelor Dvs. personale vă rugăm să ne informați imediat ce suspectați o astfel de activitate neautorizată. În acest sens, vă rugăm să vă adresați în primă fază prin transmiterea unei informari prin e-mail catre contact@ecaterinadumitrascu.ro pentru a putea investiga situația intervenită și pentru a vă putea furniza ulterior informații actualizate cu privire la stadiul soluționării incidentului, precum și cu privire la pașii de urmat.

PENTRU CE PERIOADĂ DE TIMP PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE?

Nu vom păstra în registrele noastre datele Dvs. personale pentru o perioadă de timp ce va excede scopurilor pentru care aceste date personale au fost colectate, excepție făcând cazurile în care prevederile legal ne impun obligația păstrării datelor Dvs. personale pentru o perioadă de timp determinată mai îndelungată scopului nostru (de exemplu, în situația în care primim o astfel de notificare și/sau adresă din partea autorităților publice centrale sau locale sau în legătură cu un litigiu în curs aflat pe rolul instanțelor de judecată din România).

CARE SUNT DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE PE CARE NOI LE PROCESĂM?

Unul dintre principalele obiective ale Regulamentului este acela de a proteja și clarifica drepturile persoanelor fizice cu privire la protecția datelor personale. Astfel, deși procesăm datele Dvs. personale, regulamentul vă recunoaște o serie de drepturi cu privire la datele Dvs. personale.

De asemenea, Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor.

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. Totodata aveti dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate nouă și care fac obiectul prelucrării (dorim sa vă aducem la cunostință faptul că pentru orice alte copii solicitate de Dvs., se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative). În cazul în care transmiteți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al nostru. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul de a retrage consimțământul se referă la cazurile în care am obținut consimțământul de a procesa datele Dvs. personale pentru anumite activități (de exemplu, în scop de marketing direct), puteți retrage acest consimțământ în orice moment și vom înceta să desfășurăm acea activitate anume dacă nu considerăm că există o bază legală alternativă pentru a justifica continuarea prelucrării datelor Dvs. personale în acest scop, caz în care vă vom informa despre această condiție.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal și vă vom informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

1.        acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

2.       vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

3.       vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

4.       datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

5.       datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

6.      datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

În realizarea acestui demers, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă vom informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în unul din următoarele cazuri:

  1. când contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  2. prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
  3. în situația în care societatea noastra nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță;
  4. în situația în care v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează, caz în care vă vom explica motivele noastre pe larg.

În realizarea acestui demers, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă vom informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru.

Important!

Toate aceste drepturi pot să fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau pe email, datele necesare de contact regăsindu-se pe site.

La cerere, veți primi de la noi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate; puteți solicita si primi răspuns de la noi în orice modalitate dorita de Dvs. (inclusiv email).

Vă rugăm să rețineți faptul că dreptul Dvs. de a solicita o copie, conform celor arătate mai sus, nu trebuie să aducă atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - În cazul în care consideraţi că drepturile Dvs. privind datele personale au fost încălcate, puteţi, de asemenea, să contactaţi şi să depuneţi o plângere la autoritatea locală pentru protecţia datelor:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 Adresa:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Centrală Telefon:
+40.318.059.211
+40.318.059.212

CINE ESTE RESPONSABIL DE PROTECȚIA DATELOR DVS. PERSONALE?

Societatea noastra este responsabila de protecția datelor Dvs. personale. Sediul său este în București, Strada VESTEI, Nr.18, PARTER, Sector 1, Bucuresti.

Pentru orice comentarii sau sugestii cu privire la prezenta notificare vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact de pe site. Suntem foarte preocupați de securitatea datelor Dvs. personale și vă vom răspunde într-un termen maxim de 5 (cinci) zile lucrătoare.